Sveaborgsfärjan trafikerar enligt den gällande tidtabellen fram till augusti

Updatering 29.5 Mera vardagsturer på Sveaborgsfärjan fr.o.m. måndag 8.6.

Sveaborgsfärjan går enligt den nuvarande tidtabellen fram till augusti. Färjan går inte tätare på sommaren på grund av coronavirusläget. HRT rekommenderar att man använder färjan endast för nödvändiga resor, t.ex. för invånarnas resor till arbete och ärende. Vänligen observera att du ska hålla avstånd samt följa andra anvisningar från myndigheterna på Sveaborgsfärjan.

Länk till färjetidtabellerna i Reseplaneraren.

Länk till tidtabellen i utskrivbar form (i PDF-form).

Du kan dock bekanta dig med Sveaborg t.ex. på nätet via Skyview. Gå till tjänsten.