Arbeten vid busshållplatsen på Bölebron 11.5-15.6

Uppdatering 19.5: Arbetet dröjer och de nattliga avvikelserna fortsätter t.o.m. 14.6 

Det görs arbeten vid östra ändan av Bölebron från och med söndag 10.5 och linjerna 23, 50, 59, 500, 506, 510 och 518 har hållplatsändringar vid bron.

Avvikelserna nattetid kl. 24 - 05 fram till 14.6
Nattetid kör bussarna i riktning mot väst längs spårvagnsspår. Då stannar bussarna undantagsvis vid spårvagnshållplats H0665 Böle station.

Avvikelserna 11.5 - 15.6
Den andra busskuren vid busshållplatsen H2101 är indragen och detta beräknas gälla fram till måndag 15.6. Under arbetena stannar bussarna på hållplatsen vid Östra Böle.
Pasilan sillan poikkeusreitit