Glesare turtäthet för K-tåget och avvikelser för R- och Z-tågen under sommaren 15.6-9.8

Det görs broarbeten i Bocksbacka under sommaren. R- och Z-tågen kör med glesare turtäthet utanför rusningstider. Ca två R-tåg i timmen kommer att gå under rusningstiden men utanför rusningstiden och under veckosluten blir turtätheten en timme. Det blir också ändringar i tidtabellerna för Z-tåget på grund av arbetena. D-tåget är inte i trafik under sommaren.

Busslinje 969X ersätter tåget mellan Kervo och Saunakallio från måndag till söndag. I Kervo avgår bussen från plattform 11 och kör via Ainola och Träskända station till Saunakallio. HRT:s biljetter gäller ombord på bussarna.     Tidtabellerna för linje 969X

15.6-9.8 kör K-tågen med 20 minuters mellanrum från måndag till fredag kl. 6-19. Det går tåg till Savio, Korso och Björkby endast med 20 minuters mellanrum och turtätheten i HRT:s tågtrafik mellan Sandkulla och Böle är 5-10 minuter. På vardagar under hela dagen körs K-tågen med två tågenheter dvs. längre än vanligt.

Tågtidtabellerna fr.o.m. 15.6 hittar du redan nu i Reseplaneraren

Arbetena fortsätter även under de kommande somrarna dvs. 2021 och 2022 och dessa arbeten påverkar tågtrafiken även i framtiden. Om dessa ändringar informeras senare.

Rutten för linje 969X

Linjan 969X reitti Kerava-Ainola-Järvenpää-Saunakallio