Hållplats Aino Acktés väg H1635 för närbuss indragen

Hållplatsen Aino Acktés väg (H1635) i Norra Haga är indragen på grund av byggandet av Spårjokern. Detta beräknas gälla fram till augusti 2020. De närmaste ersättande hållplatserna för linje 31 är Teuvo Pakkalas väg (H1637) och Thaliaplatsen (H1657).

Eliel Saarisen tie, pysäkki ”Aino Acktén tie” H1635 poistuu käytöstä