Hållplatsen för bussar 17 och 51 flyttas i Hagnäs till andra sidan av Cirkelhuset

Hållplatsen Berghälls ämbetshus (H0253) flyttas tillfälligt för bussarnas 17 och 51 del till andra sidan av Cirkelhuset, till Porthansbrinken, på onsdagmorgon 3.6. Hållplatsen H0253 på Broholmsgatan förblir i spårvagnarnas användning.

Den tillfälliga hållplatsen vid Porthansbrinken har numret H2615. Bussar 17 mot Björnparken samt 51 mot Malmgård använder den.

Även rutten för bussar 23 och 502 ändras, men hållplatserna är desamma som tidigare.
Orsak till undantagsrutten är de pågådende gatuarbeten och den är i kraft ca sex veckor.
 

kartta siirtyvästä pysäkistä