Hållplatsen Skarpskyttegatan (H1202) på linje 24 flyttas ca 50 meter söderut 3.6

Hållplatsen Skarpskyttegatan (H1202) på Högbergsgatan flyttas ca 50 meter framåt i körriktningen (söderut) på onsdagmorgon 3.6.
Hållplatsen flyttas på grund av ett renoveringsarbete och arragemanget varar ett par veckor.

Linje 24 mot Havsgatan använder hållplatsen.

kartta siirtyvästä pysäkistä