Ingen spårvagnstrafik till Böle station 29.6-12.7

Semaforbron repareras ovanför Bangårdsvägen invid Böle station, och detta orsakar ett avbrott i trafiken till stationen för linjer 7 och 9 från måndag 29.6 till söndag 12.7. Även linje 2 har undantagsrutt t.o.m. 12.7 så det finns ingen spårvagnstrafik till Böle station för två veckor. Undantagsrutter och -tidtabeller finns i Reseplaneraren.

Linje 7 kör längs Backasgatan till Kottby.

Linje 9 kör sin egen rutt från centrum mot Böle, men svänger till Banbyggarvägen, där den har sin tillfälliga ändhållplats (H0617). Härifrån styr linjen tillbaka mot centrum via Backasgatan, Sörnäs(M) och Helsingegatan, och sedan till den egna rutten.

Spårvagnar använder inte följande hållplatser: Böle station (H0612 och H0621), Mässcentrum (H0614), Klockbron (H0616), Banbyggarvägen (H0618) samt Stinsgatan (H0662), Jämsägatan (H0660), Fredriksbergs verkstad (H0658), Kotkagatan (H0656), Sturegatan (H0654) och Flemingsgatan (H0652).

Närmast Backasgatan från Böle station kommer man med bussar 50 och 59, som kör längs Industrigatan. Aleksis Kivi gatas riktning betjänas av stombussar 500 och 510. Till Hagnäs kommer man med buss 23.
Från Alphyddan till centrum kommer man bl.a. med spårvagn 3 och buss 23 som kör längs Viborgsgatan och Borgågatan.

En karta över undantagsrutter för linjer 7 och 9 för tiden 29.6-12.7:

Kartan i större pdf-format

Kartta raitiolinjojen 2, 3, 4, 5 ja 7 ja 9 poikkeusreiteistä

Undantagsrutten för spårlinje 2 fortsätter t.o.m. 12.7 på grund av arbeten på Bölebron. Linjen kör inte mellan Operan och Böle, i stället fortsätter den från Operan till Vallgård. Buss 2X ersätter från centrum till Böle. Ändhållplatsen för 2X i centrum flyttar 29.2. till Elielplatsen. Från spårvagn till ersättande buss 2X kan man byta också vid Operan. Länk till ett skilt meddelande.

Detta meddelande ersätter ett tidigare meddelande gällande spårlinjers 7 och 9 undantagsrutter mellan Böle och Berghäll (utgivet 17.6)