U- och L-tågen ersätts med bussar mellan Köklax och Kyrkslätt 20.6 kl. 02– 21.6 kl. 08

Avbrott i U- och L-tågen lö 20.6 kl. 2.10 – sö 21.6 kl. 08.05 väster om Köklax. Tågen körs normalt från Helsingfors till Köklax och den uteblivna sträckan ersätts med busslinje 911X på sträckan Köklax–Kyrkslätt. Dessutom fortsätter en buss vidare från Kyrkslätt som linje 182X ända fram till Sjundeå. Avbrottet beror på arbeten som gäller förbättrande av stationen i Jorvas och reparation av brotrumman i Bobäck.

I Köklax vänder U- och L-tågen huvudsakligen på spår 1, som ligger närmast busshållplatsen på plattform 11. Undantag är dock midsommardagens morgon, då vartannat L-tåg avgår från spår 2. E-tågen vänder normalt på spår 2. Tågen som trafikerar mellan Helsingfors och Köklax går enligt normala tidtabeller, och nu går även ett L-tåg från Köklax kl. 0.19 till Helsingfors natten lö–sö.

Du ser tidtabellerna för ersättande bussar i båda riktningarna i Reseplaneraren.
Tidtabellerna har även samlats i PDF-filen:
tidtabell för ersättande linjer 911X och 182X tidtabell för tiden lö 20.6 kl. 02 – sö 21.6 kl. 08 i PDF-format

Linje 911X rutten Köklax–Kyrkslätt

Avgång i Köklax på stationen på Hansavägen på plattform 11. Dessutom används även hållplatsen i Hansaberget (plattform 13).

På rutten finns följande hållplatser:

Avgång från Kyrkslätt mot Köklax  från plattform 12 vid resecentret.

Rutter för ersättande linjer ser du även i Reseplaneraren:

Länk till bussen på rutt 911X Köklax-Kyrkslätt

Länk till bussen på rutt 911X Kyrkslätt-Köklax

Rutt för linje 182X Kyrkslätt–Sjundeå

Med linjebeteckning 182X körs en ersättande avgång kl. 0.22 från Kyrkslätt (från resecentrets plattform 15) till Sjundeå station. Bussen avgår från Köklax som 911X och fortsätter vidare från Kyrkslätt som linje 182X ända till Sjundeå. Du kan resa hela vägen från Köklax till Sjundeå med samma buss. Avgången på linje 182X ersätter L-tåget som normalt trafikerar via Sjundeå till Karis (avgångstid i Helsingfors kl. 23.03). Ersättande trafik ordnas dock bara till Sjundeå.

Bussen kör från Kyrkslätt via Västerleden, Kustvägen och Sjundeåvägen till Sjundeå station. I Sjundeå är hållplatserna Vargsvängen och Sjundeå järnvägsstation. Bussen stannar inte på mellanhållplatser.

Rutten för ersättande linje ser du även i Reseplaneraren:

Länk till bussen på rutt 182X Kyrkslätt-Sjundeå