Busshållplatserna Aspnäs på Tavastvägen flyttas på torsdag 30.7 kl. 9

Busshållplatserna Aspnäs (H2406 och H2407) på Tavastvägen flyttas till nytt läge torsdagen den 30 juli kl. 9.
Hållplats Aspnäs (H2406)dvs. hållplatsen i riktning mot Järnvägstorget och Hagnäs flyttas ca 70 m till nytt läge i mitten av Tavastvägen.  Detta gäller tills vidare. Hållplats Aspnäs (H2407) flyttas till nytt läge vid Väinö Tanners plan. Detta är permanent. De nya busskurerna tas i bruk senare.
Förändringarna gäller busslinjer som kör längs Tavastvägen. Anledningen är renoveringen av Tavastvägen.

Haapaniemi H2406 eli pysäkki kohti Hakaniemeä siirtyy 70 metriä Sörnäisiin päin. Pysäkki Haapaniemi H2407: Pysäkki siirtyy Väinö Tannerin kentän kohdalle