Linje 841 på avvikande rutt på Nickby 20-22.7

Linje 841 på avvikande rutt på Nickby måndag 20.7 kl. 9.00 - onsdag 22.7 kl. 9.00. 

Brobölevägen är stängd mellan Kungsvägen och Kervovägen på grund av broarbete. Den avvikande rutten går via Brobölevägen, Kervovägen, Kungsvägen och Stora Byvägen.

Linje 841 kör inte till hållplats Gamla kyrkan Si2240. Hållplats Gamla kyrkan Si2222 på Stora Byvägen fungerar som ersättande hållplats.