Linje 842 får ny rutt i Sibbo 10.8

Linje 842 får ny rutt mellan Söderkulla och Eriksnäs när hösttrafiken börjar måndagen den 10 augusti.


Den nya rutten går via Arbetsplatsvägen till Eriksnäs. Linjen trafikerar inte längre Borgåleden.

Linjen stannar inte längre vid hållplatserna Hangelby (Si0830, Si0831) och Granitvägen (Si0850).

 

Den nya rutten och tidtabellen finns i Reseplaneraren. Tidtabellen hittar du även i pdf-form här.

 

Karta över den nya rutten för linje 842:

Linjan 842 reitti muuttuu syysliikenteen alkaessa 10.8