Linje 92N stannar inte på hållplatsen H4413 vid Gårdsbacka metrostation fr.o.m. 27.7

Nattlinje 92N mot Gungvägen stannar inte på hållplatsen H4413 (plattform 16) vid Gårdsbacka metrostation fr.o.m. 27.7. Ersättande hållplats är nästa hållplats H4422 (plattform 14) på Gungbrädsvägens sida.
I andra riktningen (mot Järnvägstorget) stanner linjen som förut.

Orsak till ändringen är en snäv sväng till vänster som har försvårat avgång från hållplatsen.

En karta över hållplatserna i Gårdsbacka:

Kartta poistuvasta ja korvaavasta pysäkeistä