Stomlinje 550 stannar fr.o.m. 10.8 vid Henriksvägens hållplatser i Sockenbacka

Stomlinje 550 stannar fr.o.m. måndag 10.8 också vid hållplatser Henriksvägen (H1801/E1986) mellan Sockenbacka och Mäkkylä.
Orsaken är den nya stomlinjen 200, vi strävar till att stomlinjerna stannar vid samma hållplatser.

Läs även: Stomlinje 200 startar 10.8. och ersätter linje 235

En karta över Henriksvägens hållplatser:

Kartta runkolinjan 550 uusista pysäkeistä