Veckoslutstrafiken på linjer 172, 173Z och 911 upphör 10.8

Veckoslutstrafiken på två Kyrkslättslinjer upphör 10.8 samtidigt som trafiken övergår till hösttidtabeller. På linjer 172 (Mattby – Kyrkslätt – Kantvik) och 911 (Köklax – Masaby – Kyrkslätt) körs inte mera på lördagar och söndagar. Dessutom flyttas trafiken av linjens 173 Z-turer under veckosluten till huvudrutten via Masaby.

Ersättande förbindelser för linje 172 under veckosluten erbjuder linje 173.

Även på linje 911 har antalet resenärer under veckosluten varit litet, och som ersättande förbindelser fungerar tåg och mellan Kyrkslätt och Masaby även linjer 171 och 173.

Nya tidtabeller finns i Reseplaneraren när man söker med datum 10.8 eller efter. Tidtabellerna i pdf-format finns även i tidtabeller i utskrivbar form.

Bakgrunden till ändringar är en bredare anpassning av trafikeringskostnader.