Även linjerna 51, 52 och 552 börjar stanna vid hållplatsen Aino Acktés väg (H1634) i Norra Haga fr.o.m. 17.8

Även linjerna 51, 52 och 552 börjar stanna vid hållplatsen Aino Acktés väg (H1634) på Eliel Saarinens väg mot Månsas fr.o.m. 17.8.

Hittills har endast närbuss 31 använt hållplatsen.

kartta uudesta pysäkistä linjoilla 51, 52 ja 552