Buss 842 kör sin nya rutt mellan Söderkulla och Eriksnäs, nya hållplatser har tagits i bruk

Buss 842 stannar nu vid de nya hållplatserna på den nya sträckan mellan Söderkulla och Eriksnäs. Den nya rutten går via Arbetsplatsvägen till Eriksnäs. Linjen kör inte längre på Borgåleden och trafikerar inte hållplatserna Hangelby (Si0830, Si0831) och Granitvägen (Si0850).
De nya hållplatserna på Arbetsplatsvägen i riktning mot Eriksnäs är: Nya Borgåvägen (Si0867), Arbetsplatsvägen (Si0871) och Kay Hartwalls väg (Si0869). De nya hållplatserna i riktning mot Söderkulla är: Kay Hartwalls väg (Si0870) Arbetsplatsvägen (Si0874) och Nya Borgåvägen (Si0868)

Den nya rutten och tidtabellen hittar du i Reseplaneraren.

Karta över den nya rutten för linje 842: 

842 linjan uudet pysäkit työpaikkatiellä 10.8 alkaen