Hållplatserna Hansahamnen (E5170 och E5226) på Köklaxleden tas i bruk på linjerna 166 och 911 29.8

Hållplatserna Hansahamnen E5170 (på linje 911 mot Kyrkslätt) och E5226 (på linje 166 mot Glasdalen) vid Köklaxleden tas åter i bruk på lördagmorgon 29.8

Hållplatserna har varit stängda sedan hösten 2019 på grund av Köklaxledens renovering.

Kartta käyttöönotettavista pysäkeistä