Avgång kl. 7.33 på linje 63 från Kampen må-fre tidigareläggs 5.10

Vardagsavgång kl. 7.33 på linje 63 från Kampen tidigareläggs med 5 minuter. Den nya avgångstiden är kl. 7.28. Tidtabellsförändringen träder i kraft på måndag 5.10. Också passertiderna vid Degermysvägen och Månsas tidigareläggs med 5 minuter.

 

Tidtabell för linje 63 i pdf-format fr.o.m. 5.10.2020