Hållplats Gyldensvägen (H1026) på Drumsö flyttas 28.9

Hållplatsen Gyldensvägen (H1026) på Drumsö flyttas bakåt ca 40 m måndagen den 28 september på grund av grävningsarbeten.
Linjerna 21, 22 och 22B stannar vid hållplatsen.