Helsinki Half Marathon och Helsinki10 påverkar kollektivtrafiken 26.9

Helsinki Half Marathon och Helsinki10 orsakar förändringar och förseningar i trafiken på lördag 26.9. Till halvmaraton startas från Tölöviksparken och till Helsinki10 startas från Kajsaniemikajen.

Störningar i spårvagnstrafiken:

Gräsvikskajen ca kl. 8.05 – 8.45

 • Eventuella förseningar på spårvagnslinjerna 6, 7 och 9.

Sandvikskajen ca kl. 8.05-8.45

 • Eventuella förseningar på spårvagnslinje 6.

Övergång vid Flottisttorget ca kl. 8.25-9.40

 • Övergång vid vändplatsen på Flottisttorget. Små förseningar på spårvagnslinje 4.

Övergång vid Jämsägatan ca kl. 8.55 - 11

 • Eventuella förseningar på spårvagnslinje 9.

Övergång vid Jämsägatan ca kl. 11.20 - 12.15

 • Eventuella förseningar på spårvagnslinje 9.

Störningar i busstrafiken:

Tölöviksgatan ca kl. 8 - 8.30

 • Förseningar i trafiken från och till Elielplatsen när loppen startar.

Sandvikskajen ca kl. 8.05-8.45

 • Eventuella förseningar på busslinje 22

Korsningen vid Havsgatan och Havsstranden ca kl. 8.15-9

 • Eventuella förseningar på busslinje 14

Koksgatan, Bjälkkajen ca kl. 8.40 - 10.25

 • Eventuella förseningar på busslinje 59

Övergång vid Hermanstads strandväg ca kl. 8.50 - 10.40

 • Eventuella förseningar på linjerna 55 och 56

Övergång vid Koksgatan ca kl. 11.10 - 11.35

 • Eventuella förseningar på busslinje 59

Korsningen av Leongatan och Arielgatan ca kl. 11.10-11.40

 • Eventuella förseningar på busslinje 59

Övergång vid Hermanstads strandväg ca kl. 11.15 - 11.50

 • Eventuella förseningar på linjerna 55 och 56

Linje 59 kör i Östra Böle ca kl. 8.50 - 12.15 i båda riktningar rutten:
...Industrigatan - Bangårdsvägen - Bölebron...

Linjen trafikerar hållplatserna Industrigatan (2105) samt Böle station (2012)
Däremot stannar bussen inte vid hållplatserna Jämsägatan (0661 och 2172), Stinsgatan (0662) och Konduktörsgränden (2165).