Linje 39N på undantagsrutt i Malmgård 9.9 kl. 02-05

Nattbuss 39N kör avvikande rutt i Malmgård i Helsingfors 9.9. kl. 02-05 på grund av grävningsarbeten på Löjtnantsvägen.

Bussarna trafikerar inte sträckan mellan Löjtnantsvägen och Tvåspannsvägen. Hållplatserna Löjtnantsgränden (H1548 och H1549) och Malmgårds station (H1550och H1551) trafikeras inte. Bussarna kör via Gårdsbågen utan att stanna mellan hållplatserna Boställsstigen (H1546 och H1547) och Gårdbågen (H1552 och H1553).

Den avvikande rutten och de indragna hållplatserna på kartan