Tågen stannar inte i Korso eller Savio natten mellan 1-2.10

K- och T-tågen stannar varken i Korso eller Savio natten efter torsdag 1.10. Ersättande buss 973X kör mellan Björkby och Kervo via mellanliggande stationer. Undantaget syns redan i Reseplaneraren om man söker en resa under tiden det är i kraft.

Undantaget gäller följande fyra tåg:

Från Helsingfors norrut:
K-tåget kl. 00.51
T-tåget kl. 01.51 (från Kervo till Riihimäki 2.30)

Från Riihimäki/Kervo söderut:
T-tåget från Riihimäki kl. 02.58 (från Kervo till Helsingfors 03.32)
K-tåget från Kervo till Helsingfors kl. 04.05

Dessa tåg stannar i Kervo vid spår 1 åt båda hållen. I Kervo sker det även andra spårändringar som meddelas på stationens skärmar.
 

Ersättande buss:

Tågförbindelserna från och till Korso och Savio ersätts med buss 973X Björkby - Kervo som stannar nära Rekola, Korso och Savio stationer, vid hållplatser för tågersättning. Tågen stannar normalt i Rekola, men det lönar sig att byta från tåg till buss (och tvärtom) vid Björkby station eftersom busshållplatsen där är betydligt närmare stationen.

Buss 973X kör följande avgångar:

Från Björkby station:
1.22 (förbindelse till mellanliggande stationer från K-tåget som avgår från Helsingfors 0.51)
2.06 (förbindelse från mellanliggande stationer till T-tåget som avgår från Kervo 2.29 mot Riihimäki)
2.22 (förbindelse till mellanliggande stationer från T-tåget som avgår från Helsingfors 1.51)

Från Kervo station:
3.18 (förbindelse från mellanliggande stationer till T-tåget som avgår 3.41 från Björkby mot Helsingfors)
3.37 (förbindelse till mellanliggande stationer från T-tåget som avgår 2.58 från Riihimäki)
3.50 (förbindelse från mellanliggande stationer till K-tåget som avgår från Björkby 4.13 mot Helsingfors)
 

undantagstidtabellen i pdf-format


Ersättande bussen 973X stannar vid följande hållplatser:

Från Björkby mot Kervo:
Björkby station, plattform 12 (V7009)

Räckhals station, plattform 11 (V7205)

Korso station, plattform 14 (V8128)

Savio: Kaarnapolku, plattform 13 (Ke0904)

Från Kervo mot Björkby:
Kervo station, plattform 12 (Ke0420)

Savio: Kaarnapolku, plattform 14 (Ke0604)

Korso station, plattform 11 (V8102)

Räckhals station, plattform 12 (V7206)

Rutt för den ersättande bussen 973X i Reseplaneraren:
Från Björkby till Kervo

Från Kervo till Björkby

Orsak till avvikelsen är banarbeten mellan Kervo och Dickursby.
Under samma vecka förekommer det också mindre ändringar i t.ex. tågens avgångsspår mellan dessa stationer. Det lönar sig att följa infoskärmar på stationerna.