Extra turerna på linje 7 Järnvägstorget-Västra terminalen under veckosluten indragna fr.o.m. 3.10

De extra turerna på spårvagnslinje 7 Järnvägstorget-Västra terminalen på morgnarna under veckosluten har dragits in 3.10 på grund av förändringarna i färjetrafiken. Tidtabellerna har uppdaterats i Reseplaneraren.

Turer som dras in:

Från Järnvägstorget

Kl. 6.17, 6.29, 7.30, 7.42, 7.54

Från Västra terminalen

Kl. 6.33, 6.45, 7.48, 8.00, 8.12

 

Turer som dras in 4.10:

Från Järnvägstroget

Kl. 6.23,  6.37, 7.38, 7.53, 8.06

Från Västra terminalen

Kl. 6.41, 6.56, 7.56, 8.11, 8.26