Sveaborgsfärjan övergår till vintertidtabell 2.11

Tidtabellsperioden byts för färjetrafiken till Sveaborg måndag 2.11 när vintertidtabellen träder i kraft.

De nya tidtabellerna finns redan i Reseplaneraren och i tjänsten utskrivbara tidtabeller. Ändringen påverkar endast veckoslutstrafiken eftersom färjan åker enligt höstens vardagstidtabell varje dag.

Endast tidtabellen för trafiken mellan Salutorget och Sveaborgs huvudbrygga ändras. Tidtabellen för färjan mellan Skatudden och servicebryggan i Sveaborg ändras inte.

Tidtabellsperioden för färjetrafiken byts följande gång 29.3.

Tidtabellen för Sveaborgstrafiken 21.9.2020 – 23.4.2021 i pdf-format:
Salutorget-Sveaborg, Skatudden-Sveaborg