Hållplatsen Svedjedalen i Övre Sökö flyttas 16.11

Hållplatsen Svedjedalen (E4112) på Övergårdsvägen flyttar ca 100 meter framåt i körriktningen (mot Sökövägen) på måndag förmiddag 16.11.
Linjer 147 till Matttby, 147A och 147N till Kampen, 542 till Nedre Sökö, 543 ja 544 till Alberga samt närbuss 148 använder hållplatsen

Samtidigt ändras gång- och cykelrutter på området. Brytningsarbeten är bakom ändringarna och de uppskattas pågå till mars 2021.

kartta siirtyvästä pysäkistä