Kivistölinjerna tillbaka till egna rutter längs Djupbergsvägen 17.11

Bussar återgår till egna rutter i Kivistö på tisdag 17.11 Linjerna 431, 446, 447, 616 och 971 svänger från Djupbergsvägen till Käinbyvägen söderut. Hållplatserna Kvartsstråket (plattformar 31 och 32, V2348/V2349) och hållplatsen Dickursbyvägen (V2122) tas åter i bruk. Linjer 444, 445 och 576 fortsätter från Djupbergsvägen rakt till Rosenkvartsgatan och linjerna 431N, 433 och 443 svänger från Djupbergsvägen till Käinbyvägen norrut. Hållplatserna Kvartsstråket och hållplatsen Dickursbyvägen uteblir.

Bussar återgår till egna rutter i Kivistö på tisdag 17.11

Linjerna 431, 446, 447, 616 och 971 svänger från Djupbergsvägen till Käinbyvägen söderut. Hållplatserna Kvartsstråket (plattformar 31 och 32, V2348/V2349) och hållplatsen Dickursbyvägen (V2122) tas åter i bruk.

Linjer 444, 445 och 576 fortsätter från Djupbergsvägen rakt till Rosenkvartsgatan och linjerna 431N, 433 och 443 svänger från Djupbergsvägen till Käinbyvägen norrut. Hållplatserna Kvartsstråket och hållplatsen Dickursbyvägen uteblir.

Rutterna finns redan i Reseplaneraren.

Djupbergsvägen var stängd en dryg månad p.g.a. rörrenovering. Undantaget påverkade varken avgångshållplatserna vid stationsterminalen eller tidtabeller.

Kartta bussien normaaleista reiteistä Kivistössä