Hållplatsen Mästarvägen i Dammen flyttas 16.12

Hållplatsen Mästarvägen (H3149) på Ståthållarvägen i Dammen flyttar ca 60 meter bakåt i körriktningen (mot Brofogdevägen) på onsdag 16.12.

Hållplatsen Mästarvägen (H3149) på Ståthållarvägen i Dammen flyttar ca 60 meter bakåt i körriktningen (mot Brofogdevägen) på onsdag 16.12.

Stomlinje 550 till Westendstationen samt linjerna 52 till Munksnäs, 61/T/N till Järnvägstorget, 552 till Otnäs och 553/K till Alberga använder hållplatsen.

Närbuss 603 mot Malm stannar till årsskiftet endast vid hållplatsen Jorddammsvägen (H3651) på Stendammsvägens sida. Även närbussen kommer att använda Mästarvägens hållplats på nya stället i.o.m. en ruttförändring som träder i kraft 4.1.2021.

Omplaceringen görs på grund av spårvägsbygget.

kartta siirtyvästä pysäkistä