Närbusshållplats Vandaplatsen i Dickursby tas ur bruk 3.2.

Hållplats Vandaplatsen (V6108) på Näckrosvägen i Dickursby tas ur bruk 3.2. Närbuss 618 har använt hållplatsen.

Hållplats Vandaplatsen (V6108) för närbuss 618 på Näckrosvägen i Dickursby tas ur bruk 3.2. p.g.a. ett bygge. Hållplatsen kan åter tas i bruk uppskattningsvis i början av 2022.

Som ersättande hållplatser kan man använda hållplatser som heter Statens ämbetshus: V6128 på Näckrosvägen (mot Pejas) och V6127 på Konvaljvägen (mot Vernissagatan).

Närbusslinjerna är planerade i synnerhet med tanke på seniorer och rörelsehindrade, men alla kan använda dem. Bussarna är små bussar med lågt golv. Närbussarna har längs rutten märkta hållplatser, men på smågator stannar de vid behov även utanför hållplatserna, då trafikregler och -säkerheten det tillåter.