Tidtabellen för U-linje 191 har ändrats 7.1.

Tidtabellen för U-linjen 191 har ändrats 7.1. Nya tidtabellen innebär nya vardagsavgångar och ändringar i avgångstider alla veckodagar.

Tidtabellen för U-linjen 191 har ändrats 7.1. Nya tidtabellen innebär nya vardagsavgångar och några ändringar i avgångstider alla veckodagar.

Nya tidtabellen finns i Reseplaneraren. Tidtabellen i pdf-format fr.o.m. 7.1.