Hållplatsen Tv-centrum i Västra Böle flyttas 22.2

Hållplatsen Tv-centrum (H2091) på Radiogatan i Västra Böle flyttas på måndag 22.2 tillfälligt ca 50 meter framåt i körriktningen (mot Ilmala).

Uppdaterad 15.2 kl 7: Hållplatsen flyttas bara ca 50 meter, i stället för 200 meter som meddelats tidigare

Hållplatsen Tv-centrum (H2091) på Radiogatan i Västra Böle flyttas på måndag 22.2 tillfälligt ca 50 meter framåt i körriktningen (mot Ilmala).

Linjerna 23, 23N, 50, 59 och 518 mot Ilmala använder hållplatsen.

Det här görs p.g.a. av gatubygge förknippat med blivande spårväg till Ilmala. Hållplatsen beräknas kunna flytta tillbaka i början av april. En länk till arbetets nätplats (på finska, länken leder utanför denna nätplats)

Karta över hållplatsen som flyttas tillfälligt