Tilläggsavgångar på linjerna 903 och 903K fr.o.m. 29.3

Linjerna 903 och 903K får tillläggsavgångar fr.o.m. måndag 29.3 för att bättre betjäna skolförbindelser.

Linjerna 903 och 903K får tillläggsavgångar fr.o.m. måndag 29.3 för att bättre betjäna skolförbindelser.

Eftermiddagstrafiken får tre nya avgångar i båda riktningar:
från Kyrkslätts resecentrum 13.05K, 14.05K och 15.00K
från Hila 13.42, 14.42 och 15.45

Följande morgonavgångar körs med två bussar efter att högstadierna återgår till närundervisning (fr.o.m. 6.4 såsom det nu ser ut):
från Hila 7.10K och 8.11K

Den nya tidtabellen finns i Reseplaneraren och i pdf-format på sidan utskrivbara tidtabeller.

Ändringarna är i kraft tills vidare. Linjerna körs endast skoldagar.