Hållplatsen Kvinnokliniken tillbaka till egen plats 1.4

Hållplatsen Kvinnokliniken (H1321) på Haartmansgatan flyttas tillbaka till sin gamla plats, ca 100 meter bakåt i körriktningen, på torsdag 1.4. Linjerna 14, 18, 18N, 39, 39N, 108N och 502 mot Munksnäs använder hållplatsen.

Hållplatsen Kvinnokliniken (H1321) på Haartmansgatan flyttas tillbaka till sin gamla plats, ca 100 meter bakåt i körriktningen, på torsdag 1.4.

Linjerna 14, 18, 18N, 39, 39N, 108N och 502 mot Munksnäs använder hållplatsen.

Hållplatsen har varit flyttad sedan februari 2019 p.g.a. grundrenovering av byggnaden vid hållplatsen.

Kartta siirtyvästä pysäkistä