Spårvagnshållplats Karlsgatan dras in 15.3

Spårvagnshållplatsen Karlsgatan (H0257) i Berghäll dras in måndagen den 15 mars.

Spårvagnshållplats Karlsgatan (H0257) i Berghäll dras in måndagen den 15 mars. Hållplatsen kommer att vara indragen åtminstone fram till hösten 2021. Hållplatsen används av spårvagn 3 mot Mejlans och spårvagn 9 mot Böle station.

De närmaste ersättande hållplatserna är: Björnparken (Femte linjen, spårvagnarna 3 och 9), Idrottshuset (Västra Brahegatan, spårvagn 3) och Helsingegatan (Flemingsgatan, spårvagn 9)

Detta på grund av arbeten.Kaarlenkatu H0257 suljetaan