Förseningar och oregelbunden turtäthet i metron 20.4

Störningar i metrotrafiken 20.4. Trafiken återgär till det normala. Förseningar och stopp i trafiken kan förekomma ca fram till kl. 13.

Störningar i metrotrafiken 20.4. Trafiken återgär till det normala. Metron går med oregelbunden turtäthet och förseningar är möjliga ca fram till kl. 13.

 

Alternativa förbindelser:

HAGNÄS:

Förbindelserna österut: bussarna mot Sörnäs längs Tavastvägen; buss 16 till Brändö; buss 55 till Fiskehamnen.

SÖRNÄS:

Förbindelserna västerut: bussarna mot Järnvägstorget; buss 510 till Aalto-universitetets och Hagalunds metrostationer från hållplatsen Tågvägen. Förbindelserna österut via bussarna 500 och 510 från hållplatsen Tågvägen.

FISKEHAMNEN:

Förbindelserna västerut: bussarna 55 och 16 till Järnvägstorget; bussarna 50, 59, 500 och 510 till Böle; buss 510 till Aalto-universitetets och Hagalunds metrostationer. Förbindelserna österut via buss 500 till Östra centrum och 510 till Hertonäs.

BRÄNDÖ:

Förbindelserna västerut: buss 16 till Järnvägstorget från Svinhufvudsvägen; buss 500 eller 510 till Böle från Österleden + tåg; buss 510 till Aalto-universitetets och Hagalunds metrostationer. Österut: bussarna 81 och 510 till Hertonäs; buss 500 till Östra centrum.

HERTONÄS:

Förbindelserna västerut: Buss 500 eller 510 till Böle + tåg; buss 510 till Aalto-universitetets och Hagalunds metrostationer; buss 79 till Malm + tåg. Österut: buss 500 till Östra centrum från hållplats Snickareporten.