Rutten för närbuss 119 ändras i Ängskulla 14.4.

Rutten för närbuss 119 ändras i Ängskulla fr.o.m. onsdag 14.4 p.g.a. gatuarbeten. Avgångshållplatsen ändras till till norra sidan av Havsvindsvägen.

Rutten för närbuss 119 ändras i Ängskulla fr.o.m. onsdag 14.4 p.g.a. gatuarbeten. Avgångshållplatsen ändras till andra sidan Havsvindsvägen, till plattform 2 (E2132). Här avgår bussen via gatan Olarsbäcken och Rietomtevägen till egen rutt.

Ankomsthållplatsen ändras på motsvarande sätt: bussen anländer i Ängskulla på köpcentrets och metrostationens sida.

Arrangemanget beräknas pågå till slutet av oktober.

Kartta poikkeusreitistä