Ändringar i plattformar i Alberga terminal 19.4.

Det blir ändringar i plattformar i Alberga terminal måndag 19.4 när arbeten med byggandet av snabbspårväg framskrider. Avgångsplattformen för linjerna 113/N och 553/K samt ankomstplattformen för bussar från väster ändras.

Det sker plattformsändringar i Alberga terminal måndag 19.4 på grund av arbeten med byggandet av snabbspårväg.

Linjerna 113 och 113N avgår i fortsättningen från plattform 24 (E1038) i stället för tidigare plattform 21.
Linjerna 553 och 553K avgår i fortsättningen från plattform 25 (E1039) i stället för tidigare plattform 24.

Plattform 21 (E1036) på köpcentrets sida blir en ny ankomstplattform för linjerna som kör in till terminalen västerifrån (från Kilohållet och Fågelberga). Gamla ankomstplattformen på stationens sida förblir i användning för linjer som kör in från östra ändan (från Berganshållet och Ring I).

När arbetet framskrider blir det också ändringar i gångförbindelser. Skyddsvägen över från köpcentrets sida till stationen består, med kan byta plats enligt arbetsområdet. När ankomstplattformen nu byter sida är det ofta mera bekymmersfritt att använda gångtunneln när man byter till tåg.

Dessa ändringar uppskattas vara i kraft fram till början av november.

Länk till Spårjokern-projektets meddelande (på finska, länken leder utanför denna nätplats).

Kartta siirtyvistä laitureista