Hållplatsen Kårbölegränden i Magnuskärr flyttas 19.5

Hållplatsen Kårbölegränden (H2314) i Magnuskärr flyttas bakåt ca 60 m på onsdag 19.5, till norra sidan av korsningen vid Kårbölegränden.

Hållplatsen Kårbölegränden (H2314) i Magnuskärr flyttas bakåt ca 60 m på onsdag 19.5, till norra sidan av korsningen vid Kårbölegränden. Hållplatsen används av linje 36 till Britas och linje 42 till Kampen.

Hållplatsen flyttas på grund av grävningsarbeten och undantaget gäller fram till 1.8.

Hållplatsen på kartan.

imagehhs3p.png