Hållplatsen Mästarvägen flyttas i Dammen 15.6

Hållplatsen Mästarvägen (H3150) på Ståthållarvägen i Dammen i riktning mot Åggelby, Malm och Bocksbacka stationer flyttas tillfälligt 15.6 ca 30 m mot Norrtäljevägen p.g.a. byggandet av en ny hållplats. Det beräknas att hållplatsen flyttas tillbaka till sitt ordinarie läge 1.7.

Hållplatsen Mästarvägen (H3150) på Ståthållarvägen i Dammen flyttas tillfälligt på tisdag 15.6 ca 30 m mot Norrtäljevägen och Åggelby.

Hållplatsen används av bussarna 52, 61/N/T, 550, 552, 553/K och 603 i riktning mot t.ex. Åggelby, Malm och Bocksbacka stationer.

Hållplatsen flyttas p.g.a. byggandet av en ny busskur. Det beräknas att den nya busskuren tas i bruk på torsdag 1.7.