Linjer 574 och 576 kör undantagsrutt i Björkhagen 17.6-15.8

Linjerna 574 och 576 kör undantagsrutt via Dickursbyvägen i Björkhagen 17.6-15.8.

Linjerna 574 och 576 kör undantagsrutt via Dickursbyvägen i Björkhagen 17.6-15.8. Bussarna kör mot båda riktningar följande rutten: Mejramvägen – Björnsgatan – Dickursbyvägen – Mantalsvägen – Pyttistådet – Luftleden.

Luftfartsvägens viadukt som går över Tusbyleden stängs p.g.a. arbeten och hållplatserna Pyttistådet V5246 och Luftfartsvägen V6837 dras in.

Under undantagsrutten är hållplatsen Pyttistådet V5247 tillfälligt flyttad till västra sidan av korsningen vid Pyttistådet.

Hållplatserna på Dickursbyvägen används av linjerna 574 och 576.

Undantagsrutten för linjerna 574 och 576 på kartan

image76to.png