Närtågtrafiken återgår till det normala morgonen 23.7 efter kl. 05 till stationerna på sträckan Köklax-Sjundeå

Närtågtrafiken återgår till det normala morgonen 23.7 efter kl. 05 till stationerna på sträckan Köklax-Sjundeå. Undantag i trafiken möjliga fram kl. 06.

Uppdatering 23.7 kl. 5.00: Närtågtrafiken återgår till det normala morgonen 23.7 efter kl. 05 till stationerna på sträckan Köklax-Sjundeå. Undantag i trafiken möjliga fram kl. 06.

Tillsvidare ingen närtågtrafiken morgonen 23.7 till stationerna på sträckan Köklax-Sjundeå p.g.a. ett bansystemfel. Tåg kör mellan Helsingfors och Esbo stationer.

Det finns alternativa bussförbindelser i området, till exempel via Mattby metrostation. I Reseplaneraren hittar du också andra alternativ. Nedan hittar du anvisningar för Reseplaneraren.

Alternativa bussförbindelser till stationerna väster om Esbo

Sjundeå

181, 182 (till Kyrkslätt) 
 

Kyrkslätt, Jorvas, Tolsa, Masala 

171, 172, 173, 174 (till Mattby metrostation) 

911 (till Köklax) 

Köklax

213 
165 (till Mattby metrostation) 
118 (till Ängskulla metrostation) 

 

På det här sättet avlägsnar du ett visst trafikmedel i sökresultaten i Reseplanerarens nätversion:

  1. Sök först en rutt i Reseplaneraren och öppna sedan Anpassa i ruttsökningen.
  2. Ett Anpassa-fält öppnas där du kan välja bort ett visst trafikmedel genom att glida väljaren till vänster (blir grått). Lämna på (blåa) andra alternativ.
  3. Stäng menun. Nya inställningar är i bruk automatiskt. Reseplaneraren visar nu alternativa förbindelser.

 

På det här sättet avlägsnar du ett visst trafikmedel i sökresultaten i HRT-appen:

  1. Sök först en rutt i appens Reseplanerare och öppna sedan Inställningar i ruttsökningen. 
  2. På sidan Inställningar kan du välja bort ett visst trafikmedel genom att glida väljaren till vänster (blir grått). Lämna på (blåa) andra alternativ.
  3. Stäng menun från Klar-knappen. Reseplaneraren visar nu alternativa förbindelser.