Hållplatserna Porovikens skola i Kasberget flyttas 24.7

Hållplatserna Porovikens skola i Kasberget flyttas på lördag 24.7. Båda hållplatser flyttas ca 100 m mot Abraham Wetters väg.

Hållplatserna Porovikens skola (H4200 och H4201) i Kasberget flyttas på lördag 24.7. Båda hållplatser flyttas ca 100 m mot Abraham Wetters väg. Detta påverkar linjerna 80, 82 och 82B samt nattlinjerna 94N och 95N. Hållplatserna flyttas p.g.a. grävningsarbeten. De nya hållplatslägena beräknas gälla fram till måndag 2.8.

Kartta porolahden koulun pysäkeistä.