Linje 114 kör via Gamla landsvägen i Alberga fr.o.m. 16.8

Linje 114 kör via Gamla landsvägen även i riktning mot Alberga fr.o.m. 16.8.

Linje 114 kör via Gamla landsvägen även i riktning mot Alberga fr.o.m. 16.8. I och med förändringen blir gångavstånd till skolor kortare.

Hållplatsen Gransbacksporten (E1002) på Åbovägen uteblir för linjen i riktning från Hagalund till Alberga. Hållplatsen Gransbacken (E1013) på Gamla landsvägen tas i bruk på linjen.

Rutten för nattbuss 114N ändras inte.