Spårvagnslinjerna 2, 4 och 7 kör avvikande rutt i centrum nattetid 11.–15.7

Spårvagnslinjerna 2, 4 och 7 kör avvikande rutt i centrum på fyra nätter 11.–15.7 p.g.a. spårarbeten på Alexandersgatan och Mikaelsgatan. Linjerna 2 och 4 kör efter kl. 24 via Kronohagen. Linje 7 kör rakt längs Kajsaniemigatan och trafikerar inte Kronohagen.

Spårvagnslinjerna 2, 4 och 7 kör avvikande rutt i centrum på fyra nätter 11.–15.7 p.g.a. spårarbeten på Alexandersgatan och Mikaelsgatan. Linjerna 2 och 4 kör efter kl. 24 via Kronohagen. Linje 7 kör rakt längs Kajsaniemigatan och trafikerar inte Kronohagen. Undantagsrutterna gäller från kl. 24 till slutet av nattrafiken.

Undantagsrutterna natten efter söndag 11.7 från kl. 24

Linje 2 kör i riktning från Olympiaterminalen till Böle via Kronohagen.
Linjen använder inte de följande hållplatserna: Senatstorget, Alexandersgatan och Studenthuset
Längs undantagsrutten använder linjen hållplatserna Regeringsgatan, Riksarkivet, Snellmansgatan, Kajsaniemiparken, Kajsaniemigatan och Järnvägsstationen.

Linje 4 kör i riktning från Skatudden till Munksnäs via Kronohagen.
Linjen använder inte de följande hållplatserna: Senatstorget, Alexandersgatan och Studenthuset
Längs undantagsrutten använder linjen hållplatserna Regeringsgatan, Riksarkivet, Snellmansgatan, Kajsaniemiparken, Kajsaniemigatan och Järnvägsstationen.

Linjerna 2 och 4 kör i andra riktningen (till Olympiaterminalen och Skatudden) som vanligt.

Linje 7 kör i riktning från Böle till Västra terminalen rakt längs Kajsaniemigatan.
Linjen använder inte de följande hållplatserna: Snellmansgatan, Riksarkivet, Regeringsgatan, Senatstorget, Alexandersgatan och Mikaelsgatan
Linjen använder hållplatserna Kajsaniemiparken och Kajsaniemigatan längs undantagsrutten.

Linje 7 kör i andra riktningen (till Böle) som vanligt via Kronohagen.

Undantagsrutterna natten efter måndag 12.7 från kl. 24

Linje 2 kör i riktning från Olympiaterminalen till Böle via Kronohagen.
Linjen använder inte de följande hållplatserna: Senatstorget, Alexandersgatan och Studenthuset
Längs undantagsrutten använder linjen hållplatserna Regeringsgatan, Riksarkivet, Snellmansgatan, Kajsaniemiparken, Kajsaniemigatan och Järnvägsstationen.

Linje 4 kör i riktning från Skatudden till Munksnäs via Kronohagen.
Linjen använder inte de följande hållplatserna: Senatstorget, Alexandersgatan och Studenthuset
Längs undantagsrutten använder linjen hållplatserna Regeringsgatan, Riksarkivet, Snellmansgatan, Kajsaniemiparken, Kajsaniemigatan och Järnvägsstationen.

Linjerna 2 och 4 kör i andra riktningen (till Olympiaterminalen och Skatudden) som vanligt.

Linje 7 kör i båda riktningar rakt längs Kajsaniemigatan. Koronohagens länk uteblir.
Linjen använder inte de följande hållplatserna: Mikaelsgatan, Alexandersgatan, Senatstorget, Regeringsgatan, Riksarkivet och Snellmansgatan
Linjen använder hållplatserna Kajsaniemigatan och Kajsaniemiparken längs undantagsrutten.

Undantagsrutterna natten efter tisdag 13.7 från kl. 24

Linje 2 kör i riktning från Böle till Olympiaterminalen via Kronohagen.
Linjen använder inte de följande hållplatserna: Studenthuset, Alexandersgatan och Senatstorget
Längs undantagsrutten använder linjen hållplatserna Järnvägsstationen, Kajsaniemigatan, Kajsaniemiparken, Snellmansgatan, Riksarkivet och Regeringsgatan.

Linje 4 kör i riktning från Munksnäs till Skatudden via Kronohagen.
Linjen använder inte de följande hållplatserna: Studenthuset, Alexandersgatan och Senatstorget
Längs undantagsrutten använder linjen hållplatserna Järnvägsstationen, Kajsaniemigatan, Kajsaniemiparken, Snellmansgatan, Riksarkivet och Regeringsgatan.

Linjerna 2 och 4 kör i andra riktningen (till Böle och Munksnäs) som vanligt.

Linje 7 kör i riktning från Västra terminalen till Böle rakt längs Kajsaniemigatan.
Linjen använder inte de följande hållplatserna: Mikaelsgatan, Alexandersgatan, Senatstorget, Regeringsgatan, Riksarkivet och Snellmansgatan
Linjen använder hållplatserna Kajsaniemigatan och Kajsaniemiparken längs undantagsrutten.

Linje 7 kör i andra riktningen (till Västra terminalen) som vanligt via Kronohagen.

Undantagsrutterna natten efter onsdag 14.7 från kl. 24

Linje 2 kör i riktning från Olympiaterminalen till Böle via Mikaelsgatan och Järnvägsstationen.
Hållplatsen Studenthuset uteblir.
Linjen använder hållplatserna Mikaelsgatan och Järnvägsstationen längs undantagsrutten.

Linje 2 kör i riktning från Böle till Olympiaterminalen via Kronohagen.
Linjen använder inte de följande hållplatserna: Studenthuset, Alexandersgatan och Senatstorget
Längs undantagsrutten använder linjen hållplatserna Järnvägsstationen, Kajsaniemigatan, Kajsaniemiparken, Snellmansgatan, Riksarkivet och Regeringsgatan.

Linje 4 kör i riktning från Skatudden till Munksnäs via Mikaelsgatan och Järnvägsstationen.
Hållplatsen Studenthuset uteblir.
Linjen använder hållplatserna Mikaelsgatan och Järnvägsstationen längs undantagsrutten.

Linje 4 kör i riktning från Munksnäs till Skatudden via Kronohagen.
Linjen använder inte de följande hållplatserna: Studenthuset, Alexandersgatan och Senatstorget
Längs undantagsrutten använder linjen hållplatserna Järnvägsstationen, Kajsaniemigatan, Kajsaniemiparken, Snellmansgatan, Riksarkivet och Regeringsgatan.

Linje 7 kör i riktning från Västra terminalen till Böle rakt längs Kajsaniemigatan.
Linjen använder inte de följande hållplatserna: Mikaelsgatan, Alexandersgatan, Senatstorget, Regeringsgatan, Riksarkivet och Snellmansgatan
Linjen använder hållplatserna Kajsaniemigatan och Kajsaniemiparken längs undantagsrutten.

Linje 7 kör i andra riktningen (till Västra terminalen) som vanligt via Kronohagen.

Linjerna trafikerar som vanligt på morgnarna. De här undantagsrutter som är i kraft bara en del av dygnet syns inte i Reseplaneraren.