Sveaborgsfärjan trafikerar enligt vardagstidtabeller under veckoslutet 17.7-18.7

Sveaborgsfärjan trafikerar enligt vardagstidtabeller på lördag och söndag 17.7-18.7.

Sveaborgsfärjan trafikerar enligt vardagstidtabeller lördagen den 17 juli och söndagen den 18 juli. Orsaken är att Sveaborgsfärjan Suomenlinna II är under reparation. 

Obs! Eftersom Suomenlinna II inte trafikerar, kommer antalet passagerare att vara högt på de färjor som är i trafik. Därför är det viktigt att komma ihåg säkerheten: håll avstånd till andra och använd munskydd! Det är fortfarande obligatoriskt att använda munskydd i kollektivtrafiken.