Förändringar i nattbusslinjerna i Vanda 16.8

Vandas nattbussar 624N, 717N, 721N, 724N och 731N får nya rutter i samband med övergången till vintertidtabeller 16.8.

Vandas nattbussar 624N, 717N, 721N, 724N och 731N får nya rutter i samband med övergången till vintertidtabeller 16.8.

Nattlinjerna baserar sig på serviceområden som dagbussrana kör. Med nattbussar säkerställer vi att det finns kollektivtrafik från Dickursby och Järnvägsstationen till de centrala bostadsområdena även efter kl. 23. I Helsingfors avgår bussarna från Järnvägstorget.

Linje 624N får nya rutt 16.8. I fortsättningen trafikerar nattbussen rutten Dickursby - Simonsböle - Lejle - Gladas - Rödsand - Dickursby.
Linjens 624N nya rutt och hållplatser i Reseplaneraren:
 

Rutten för linje 717N förkortas 16.8 Linjens nya rutt är Järnvägstorget - Håkansböle - Nissas (körs via Jakobacka).

Rutten och hållplatserna för linje 717N i Reseplaneraren:
 

Linje 721N startar 16.8 Linjens rutt är Järnvägstorget - Ånäs - Havukoski - Lövkulla - Björkby station

Rutten och hållplatserna för linje 721N i Reseplaneraren:

 
Linje 724N upphör 16.8.
 

Linje 731N får ny rutt 16.8 Linjens nya rutt är Järnvägstorget - Mikkola - Korso - Brännberga

Rutten och hållplatserna för linje 731N i Reseplaneraren:
 

De nya rutterna och tidtabellerna finns redan tillgängliga i Reseplaneraren.