Hållplatsen Författarparken flyttas 30.9

Hållplatsen Författarparken (H1318) flyttas ca 100 m mot Mejlans på torsdag 30.9. Hållplatsen används av stomlinjerna 20 och 30 mot Eira och linje 502 mot Berghäll.

Hållplatsen Författarparken (H1318) flyttas ca 100 m mot Mejlans på torsdag 30.9. Det nya hållplatsläget ligger vid Mikael Lybecks gata. Hållplatsen används av stomlinjerna 20 och 30 mot Eira och linje 502 mot Berghäll. Hållplatsen flyttas på grund av arbeten och det nya läget beräknas gälla fram till juni 2023.

Kartta pysäkin Kirjailijanpuisto siirrosta.