Närbusshållplats Södra köpcentrum på Nordsjövägen ur bruk fr.o.m. 22.9.

Hållplats Södra köpcentrum (H4646) som närbuss 815 använder på Nordsjövägen mot metrostationen tas ur bruk fr.o.m. onsdag 22.9. p.g.a. grävarbete.

Hållplats Södra köpcentrum (H4646) på Nordsjövägen mot metrostationen tas ur bruk fr.o.m. 22.9. på grund av ett grävarbete. Närbuss 815 använder hållplatsen.

Som ersättande hållplatser kan man använda antingen föregående hållplats Rödstensvägen (H4946) eller nästa hållplats Mosaiktorget (H4576) framför simhallen. Båda ligger ungefär 100 meter bort.

Hållplatsen tas åter i bruk uppskattningsvis i mitten av november.

Närbuss 815 kör från metrostationen till Stora Ullholmsvägen vardagar ca kl. 9-14. I Nordsjö trafikerar också fyra andra närbusslinjer.

Närbusslinjerna är planerade i synnerhet med tanke på seniorer och rörelsehindrade, men alla kan använda dem. Bussarna är små bussar med lågt golv. Närbussarna har längs rutten märkta hållplatser, men på smågator stannar de vid behov även utanför hållplatserna, då trafikregler och -säkerheten det tillåter. Närbussarnas rutter och tidtabeller finns i Reseplaneraren.