Uppdaterad: Linje 59 tillbaka till egen rutt i Sumparn 30.9

Uppdaterad 28.9: Linje 59 kommer tillbaka till sin egen rutt i Sumparn fr.o.m. torsdag morgon 30.9. Bussarna kunde inte köra via Vågbrytaren. Bussarna trafikerade varken hållplatsen Flöjtskeppet Dianas gränd (H2569/H2570) eller ändhållplatsen Vincentgatan (H2568). Som tillfällig ändhållplats fungerade hållplatsen Bjälkkajen (H2571) på Koksgatan.

Uppdaterad 28.9: Linje 59 kommer tillbaka till sin egen rutt i Sumparn fr.o.m. torsdag morgon 30.9.

Bussarna har inte kört längs Vågbrytaren fr.o.m. 24.9. Bussarna har inte trafikerat via hållplatsen Flöjtskeppet Dianas gränd (H2569/H2570) eller ändhållplatsen Vincentgatan (H2568). Ännu på onsdag 29.9. fungerar hållplatsen Bjälkkajen (H2571) på Koksgatan som tillfällig ändhållplats.

Karta över avvikande rutten för linje 59 under tiden 24-29.9: 

Kartta ajamatta jäävistä pysäkeistä