Störningar i metrotrafiken p.g.a. ett tekniskt fel 14.9

Förseningar i metrotrafiken p.g.a. ett tekniskt fel. Glesare trafik väster om Gräsviken. Beräknad tid: fram kl. 12.30.

Förseningar i metrotrafiken p.g.a. tekniskt fel i ett metrotåg på Drumsö. Glesare trafik väster om Gräsviken: metrotåg som vanligtvis körs från öst fram till Hagalund vänds redan i Gräsviken. Beräknad tid: fram kl. 12.30.