Spårlinje 7 har undantagsrutt 5-7.10. Kör inte via Kronohagen mot Västra terminalen

Spårlinje 7 har undantagsrutt via Kajsaniemigatan tre dagar från tisdag 5.10 till torsdag 7.10. Mot Västra terminalen kör vagnarna inte via Kronohagen och Alexandersgatan. Mot Böle körs normalt.

Spårvägslinje 7 kör undantagsrutt via Kajsaniemigatan tre dagar från tisdag 5.10 till torsdag 7.10. till slutet av trafiken.

Kronohagen och Alexandersgatan samt hållplatserna Snellmansgatan (H0454), Riksarkivet (H0452), Regeringsgatan (H0450), Senatstorget(H0406), Alexandersgatan (H0404) och Mikaelsgatan (H0425) uteblir mot Västra terminalen.

I stället används hållplatserna Kajsaniemiparken (H0306) och Kajsaniemigatan (H0304).

Avvikande rutten och hållplatserna i Reseplaneraren för linje 7 i riktning Böle -> Västra terminalen under tiden 5 – 7.10

Renovering av gatubelysning vid Senatstorget är bakom avvikelsen.

Mot Böle körs normalt.

Kartta seiskan poikkeusreitistä Kaisaniemenkadun kautta suunnassa Pasilasta Länsiterminaalille